Informacje o czasopiśmie

cover issue 92 pl PLArchiwariusz Zamojski” jest czasopismem naukowym o tematyce archiwalno-historycznej. Jest to rocznik wydawany od 2002 r., przez Archiwum Państwowe w Zamościu, w wersji drukowanej i elektronicznej. W swej idei nawiązuje do dawnych tradycji wydawniczych Zamościa (Drukarnia Sejmikowa).

Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe i teksty źródłowe, odnoszące się terytorialnie do regionu Zamojszczyzny oraz postaci związanych lub pochodzących z tych stron. Znaleźć w nim można głównie artykuły powstające w oparciu o zasób Archiwum Państwowego w Zamościu (a także innych archiwów, jeśli łączą się tematycznie z profilem czasopisma)